В помощь лицам желающим усыновить ребёнка

Якщо твої плани розраховані на рік - сій жито,
Якщо на десятиріччя - саджай дерева.
Якщо на віки - виховуй дітей.

                УСИНОВЛЕННЯ - це прийняття у сім'ю дитини на правах народженої, з усіма правами та обов'язками, як з боку дорослих, так і з боку дитини.

 1. Громадяни  України,  які  бажають  усиновити  дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. До заяви додаються:
 2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 3. довідка про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена в установленому порядку;
 4. копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 5. висновок про стан здоров'я кожного заявника (за формою);
 6. довідка  про  наявність  чи  відсутність  судимості  для кожного заявника, видана органами  внутрішніх справ за місцем проживання заявника.

2.   Після подання заяви, протягом 10 робочих днів,
служба у справах дітей

 1. перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;
 2. проводить бесіду із заявниками;
 3. складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;
 4. розглядає питання про можливість бути усиновлювачами та готує відповідний висновок;
 5. у разі позитивного рішення ставить на облік як кандидатів в усиновлювачі.

3.   Кандидатам   в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:

 1. ім'я, вік, стать;
 2. правові підстави для усиновлення;
 3. форма влаштування;
 4. відомості про наявність або відсутність братів, сестер;

Кандидат в усиновлювачі має право:

 1. ознайомитися з с особовою справою дитини, медичною карткою;
 2. провести додаткове медичне обстеження дитини, яка може бути усиновлена;
 3. відвідувати    дитину    за    місцем    її    проживання (перебування) щодня протягом строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу (не менш як три години на день).

4.   Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються в службу у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання усиновити дитину.
Керівником дитячого   закладу, де знаходиться дитина, надаються документи на дитину:

 1. копію свідоцтва про народження;
 2. документи, які підтверджують правовий статус дитини на усиновлення;
 3. повідомлення закладу, де перебуває дитина, про згоду на усиновлення;
 4. акт  про знайомство  кандидатів  в усиновлювачі з дитиною;
 5. висновок про стан здоров'я дитини.

5. Служба у правах дітей за місцем перебування дитини на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів, протягом 10 робочих днів готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

 1. Кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини.
 2. Після отримання копії рішення суду (через 10 днів з дати винесення рішення), усиновлювачі зобов'язані особисто забрати дитину із закладу, де вона   перебувала, після пред'явлення копії рішення суду.
 3. В органах реєстрації актів цивільного стану отримати свідоцтво про усиновлення, нове свідоцтво про народження.
 4. Зареєструвати дитину в паспортному столі за місцем проживання усиновлювачів.

Правові наслідки усиновлення
-  Ст. 232 Сімейного кодексу України Правові наслідки усиновлення наступають із моменту набрання законної сили рішення суду.

 1. Крім правових наслідків, що виникають між усиновленою дитиною та батьками, з моменту усиновлення виникають взаємні особистісні немайнові, майнові права та обов'язки між особою, яка усиновлена та усиновлювачем,  його родичами за походженням.
 2. Усиновлена дитина зберігає права, які вона мала до усиновлення на пенсію, інші соціальні виплати.

УСПІШНЕ УСИНОВЛЕННЯ - ЦЕ СПРАВА ВСІЄЇ РОДИНИ