Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Порядок організації та проведення конкурсу щодо вибору інвестиційних пропозицій з організації роздільного збору твердих побутових відходів на території міста Маріуполя...

Затверджено рішенням виконкому міської ради
від 21.10.2009  № 379

 

ПОРЯДОК
організації та проведення конкурсу щодо вибору інвестиційних пропозицій з організації роздільного збору твердих побутових відходів на території міста Маріуполя, а також будівництва сміттєсортувальних та сміттєпереробних комплексів на території полігонів ТПВ у Приморському та Орджонікідзевському районах міста

 

 • Основні терміни
  • Конкурсна комісія – колегіальний орган, створений виконавчим комітетом міської ради для організації та проведення конкурсу.
  • Претендент – юридична особа, яка подала у встановлений термін заявку та всі необхідні документи для участі у конкурсі.
  • Конкурс – захід, який передбачає вибір переможця шляхом оцінки представлених пропозицій.
  • Заявка – документ, який подається претендентом секретарю конкурсної комісії за затвердженою комісією формою для отримання конкурсної документації.
  • Конкурсна документація – пакет документів, що надається претенденту для підготовки пропозиції.
  • Пропозиція – форми і умови та способи організації роздільного збору твердих побутових відходів на території міста Маріуполя, а також будівництва сміттєсортувальних та сміттєпереробних комплексів на території полігонів ТПВ у Приморському та Орджонікідзевському районах міста.
 • Мета та об’єкт конкурсу
  • Метою конкурсу є визначення переможця, який запропонував найвигіднішу пропозицію щодо організації роздільного збору твердих побутових відходів на території міста Маріуполя, а також будівництва сміттєсортувальних та сміттєпереробних комплексів на території полігонів ТПВ у Приморському та Орджонікідзевському районах міста.
  • Об’єктом конкурсу є право на організацію роздільного збору твердих побутових відходів на території міста Маріуполя, а також право на будівництво сміттєсортувальних та сміттєпереробних комплексів на території полігону твердих побутових відходів по вул. Червонофлотській, 167 у Приморському районі та полігону твердих побутових відходів по вул. 1 Травня, 1 в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя.

 

 • Подання заявки на участь у конкурсі
  • Для участі у конкурсі претендент подає заявку встановленої форми на ім’я голови конкурсної комісії.
  • Заявка подається безпосередньо або надсилається поштою після публікації Умов проведення конкурсу в засобах масової інформації. Всі заявки реєструються секретарем конкурсної комісії у журналі реєстрації заявок.
  • Одночасно з поданням заявки претендент зобов’язаний подати до конкурсної комісії банківський документ, що підтверджує сплату реєстраційного та гарантійного внесків.
  • На підставі заявки та банківського документу, що підтверджує сплату реєстраційного та гарантійного внесків за участь у конкурсі, претенденту передається конкурсна документація для підготовки пропозиції.
 • Вимоги до претендентів
  • У конкурсі можуть приймати участь юридичні особи незалежно від форм власності.
  • Документи, які посвідчують державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, подаються претендентами разом із іншими необхідними для участі у конкурсі документами.
  • Конкурсна комісія має право вимагати подання додаткових матеріалів, що свідчать про позитивну ділову репутацію претендента.
  • До участі у конкурсі не допускаються претенденти або їх участь може бути припинена у випадку:
 • визнання підприємств банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • прийняття рішення про ліквідацію підприємства;
 • подання необ’єктивної інформації щодо пропозиції або свого фінансово-економічного стану.

 

 • Фінансування проведення конкурсу
  • Фінансування підготовки конкурсної документації, організації та проведення конкурсу здійснюється за рахунок реєстраційного внеску.
  • Реєстраційний внесок за участь у конкурсі становить 1500,00 грн. та зараховується на спеціальний рахунок міської ради на момент подання заявки на участь у конкурсі.
  • Гарантійний внесок за участь у конкурсі становить 5000,00 грн. та зараховується на спеціальний рахунок міської ради на момент подання заявки на участь у конкурсі.
  • Якщо конкурс не відбувся з вини організаторів конкурсу або переможець не визначений, протягом 20 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення реєстраційні та гарантійні внески повертаються усім учасникам конкурсу у повному обсязі, видатки, пов’язані із організацією та проведенням конкурсу, здійснюються за рахунок організатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків не повертаються.
  • Суми гарантійних внесків протягом 20 робочих днів з дня прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця повертаються усім учасникам конкурсу у повному обсязі, якщо їх не визнано переможцями.
 • Документи, необхідні для участі у конкурсі, та строки їх подання
  • До складу документів, необхідних для участі у конкурсі, включаються:
 • заявка претендента на участь у конкурсі;
 • банківський документ що підтверджує сплату претендентом реєстраційного збору за участь у конкурсі;
 • пропозицію претендента;
 • відомості про юридичну особу (країна, рік створення, сфера діяльності, інформація про засновників, документи що свідчать про державну реєстрацію претендента, належним чином засвідчені копії статутних документів і довідку податкової служби за місцем знаходження про відсутність заборгованості з уплати податків та зборів).
  • Документи, необхідні для участі у конкурсі, претендент повинен подати у повному обсязі до конкурсної комісії протягом 20 робочих днів після публікації Умов проведення конкурсу в засобах масової інформації.
  • Документи, необхідні для участі у конкурсі, подаються у конверті який опечатується печаткою претендента. На конверті зазначаються: найменування конкурсної комісії її адреса, об’єкт конкурсу, найменування претендента, його адреса і вказується, що це документи, необхідні для участі у конкурсі.
  • Документи, необхідні для участі у конкурсі, здаються претендентом безпосередньо під розписку або надсилаються поштою, рекомендованим листом. Усі отриманні документи, необхідні для участі у конкурсі, реєструються секретарем конкурсної комісії та зберігаються у спеціально відведеному для цього сейфі.
  • Документи, необхідні для участі у конкурсі, які надійшли після встановленого терміну, не розглядаються та повертаються претенденту.
  • Претендентами можуть пропонуватися умови (технічні, організаційні або комерційні), які відрізняються від умов конкурсної документації, лише у тому разі, якщо вважаються більш вигідними для територіальної громади міста Маріуполя, що повинно підтверджуватися відповідними поясненнями та розрахунками.
  • Конкурсна комісія має право продовжити термін прийому пропозицій з обов’язковим письмовим повідомленням про це претендентів і публікацією в засобах масової інформації. У цьому випадку претенденти мають право змінити або уточнити свою пропозицію.
  • Якщо частина або вся інформація, що міститься в пропозиції чи інших документах претендента, носить конфіденційний характер або становить комерційну таємницю, претендент зобов’язаний зазначити про це в заявці. За розголошення такої інформації члени конкурсної комісії несуть відповідальність згідно чинного законодавства. До цієї інформації не відносяться обов’язкові відомості, які оголошуються конкурсною комісією при відкритті конвертів. Перелік обов’язкових відомостей затверджується конкурсною комісією.
  • Розроблені претендентом проекти, конструкторські та інші рішення або розрахунки є його інтелектуальною власністю. Використання зазначених матеріалів конкурсною комісією чи виконавчими органами міської ради для іншої мети, крім оцінки пропозиції, можливе тільки з письмового дозволу претендента.

 

 • Розгляд документів і вибір переможця
  • Не пізніше ніж через 30 робочих днів після публікації Умов проведення конкурсу в засобах масової інформації, конкурсна комісія проводить засідання, на якому перевіряє цілісність конвертів з документами, необхідними для участі у конкурсі, що надійшли, та розкриває їх. Дата розкриття конвертів встановлюється головою конкурсної комісії.
  • Після відкриття конвертів внесення змін до пропозицій не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії претендент може надавати пояснення до змісту пропозиції не змінюючи її суті.
  • Після перевірки наявності необхідних документів і відомостей конкурсна комісія складає відповідний протокол, в якому реєструються найменування претендентів, а також додаткова інформація, якщо це не передбачено конкурсною документацією.
  • Документи, які не підлягають розгляду, перелічуються у протоколі окремо із зазначенням причин, за якими їх було відхилено.
  • Підставою для відмови в участі претендента у конкурсі може бути:
 • неподання у повному обсязі документів, необхідних для участі у конкурсі;
 • у випадках, обумовлених ст.4.4 цього Порядку та Умов проведення конкурсу.
  • Пропозиції претендентів, яким відмовлено в участі у конкурсі, повертаються останнім разом з іншими документами протягом 10 робочих днів з дня розкриття конверту.
  • Період оцінки пропозиції починається з дня розкриття конверту.
  • Під час оцінки пропозиції конкурсна комісія має право викликати претендентів для надання відповідних пояснень, додаткових відомостей або документів.
  • Якщо після оцінки пропозицій конкурсна комісія дійде висновку, що два чи більше претендента пропонують найкращі умови, вона має право проводити подальші переговори з цими претендентами та оголосити наступний етап конкурсу за участі тільки цих претендентів, відхиливши інші пропозиції, про що складається протокол.
  • Якщо всі пропозиції відхилено, конкурсна комісія повинна аргументувати відхилення та визнати конкурс таким, що не відбувся, про що складається протокол.
  • Під час вибору переможця конкурсна комісія керується наступними критеріями:
 • фінансово-економічний стан претендента і його платоспроможність;
 • фінансово-економічні показники ефективності;
 • застосування передових технологій;
 • відповідність вимогам безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством;
 • урахування інтересів територіальної громади міста Маріуполя;
 • розширення сфери соціально-економічного розвитку міста Маріуполя;
 • технічні, організаційні та інші умови пропозицій.
  • Термін прийняття конкурсною комісією рішення про результати конкурсу і визначення переможця конкурсу не може перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття конвертів.
  • Рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу приймається на закритому засіданні у присутності не менше двох третин її складу шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У випадку однакового розподілу голосів, голос голови конкурсної комісії є вирішальним.
  • Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і передається на зберігання секретарю конкурсної комісії. Копія протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу, засвідчена підписом голови комісії та печаткою виконкому міської ради, протягом 3 робочих днів після прийняття рішення надсилається кожному переможцю конкурсу.
  • Претендент, який виграв конкурс, зобов’язаний у семиденний термін укласти договір про наміри та почати його виконання у двотижневий термін, якщо в протоколі засідання конкурсної комісії не зазначено іншого.
  • При невиконанні вимог п. 7.15 цього Порядку рішення конкурсної комісії втрачає силу та конкурсна комісія має право обрати переможця серед претендентів, яких не було визнано переможцями, або визнати конкурс таким, що не відбувся, і оголосити повторне проведення конкурсного відбору, про що складається протокол.

 

Распечатать