Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Інформація про конкурс для визначення виконавців комунальних послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на території міста Маріуполя

1.1. Найменування  організатору конкурсу :

- виконавчій комітет Маріупольської міської ради, адреса: 87500,  Донецька обл.,                                 м.  Маріуполь,  пр. Миру, 70;

1.2. Підстава для проведення конкурсу:

- постанова КМУ від 16.11.2011 №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»;

- рішення Маріупольської міської ради від 25.09.2012 №6/22-2481 «Про проведення конкурсу»;

-  рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 14.07.2016 №146 «Про проведення конкурсу для визначення виконавців комунальних послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на території  міста Маріуполя».

1.3.  Контактна особа, яка приймає заяви на участь у конкурсі  з моменту публікації оголошення про проведення конкурсу у засобах масової інформації до 17:00 02.10.2017 за адресою: 87500, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, каб. №104:

- секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст планово-контрольного відділу управління з питань благоустрою департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради Климченко Ганна Федорівна – тел.: 40-47-19.

            1.4. Предмет конкурсу:

- надання комунальних послуг зі збирання та вивезення побутових відходів  (окрім рідких та небезпечних у складі побутових) на території міста Маріуполя об’ємом від                800000 м3 до  900000  м3 за рік ;

            1.5. Місце, дата та час відкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:                               м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5,  каб. №201 03.10.2017 о 14:00.

            1.6. Послуги з вивезення побутових відходів мають надаватися відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених постановою  КМУ від 10.08.2008  №1070 та інших вимог діючого законодавства.

2. Перелік документів, які необхідно надати для участі у конкурсі для визначення виконавців комунальних послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на території                              міста Маріуполя

2.1.   Заявка на участь у конкурсі згідно з додатком 1 до конкурсної документації;

2.2.   Данні про юридичну особу:

-  назва, юридична адреса, телефон, факс, email;

- банківські реквізити;

- керівник підприємства (П.І.Б.);

- виписку з Єдиного державного реєстру;

-  нотаріально завірена копія статуту;

- баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати діяльності (форма №2) учасника конкурсу за останній звітний період;

2.3. Довіреність  (якщо документи подає уповноважена особа);

2.4. Довідки відповідних органів державної  податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за  податковими зобов'язаннями та платежами;
 
2.5. Документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних  засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку тощо); 
2.6. Документи, що містять відомості про обсяги надання послуг  із збирання  та  перевезення  твердих,  великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік; 
2.7. Технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду; 
2.8. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані  транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації; 
2.9. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування; 
2.10. Довідки про проходження водіями медичного огляду; 
2.11. Документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; 
2.12. Документи, що містять інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як  вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо; 
2.13. Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу та  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення  побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність  диспетчерської  служби  тощо)  належного рівня якості. 

2.14. Конкурсна пропозиція згідно з додатком 2 до конкурсної документації.

2.15. Конкурсна пропозиція та вищезазначені документи подаються в заклеєному, скріпленому печаткою (у разі її наявності відповідно до вимог чинного законодавства) і підписом конверті.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви на участь у конкурсі  надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

Конкурсна  пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку, у результаті реєстрації юридичній особі присвоюється реєстраційний номер.
3. Критерії відповідності  конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1

2

1. Наявність  в  учасника  достатньої кількості    спеціально   обладнаних

транспортних засобів  для  збирання


Перевага   надається   учасникові,   який    має  спеціально обладнані  транспортні засоби  різних

типів для збирання та перевезення усіх видів

1

2

та перевезення  побутових  відходів (твердих, великогабаритних, ремонт-них, побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах міста Маріуполя.

типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, будівельних, небезпечних відходів у складі побутових відходів. Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує   75 відсотків, не враховуються, перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший.

2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.

Наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту.

3. Підтримання належного сані-тарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення  побутових відходів.

Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів.

4. Можливість проводити в установленому законодавством по-рядку щоденний медичний огляд во-діїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

Наявність власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі.

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення  побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавст-вом.

Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг.

6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів.

Перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації.

7. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів.

Вартість надання послуг з вивезення твердих, рідких, великогабаритних, ремонтних побутових відходів порівнюється окремо, перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг.

8. Досвід роботи з надання пос-                 луг  з  вивезення   побутових  відходів

Перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових

1

2

відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.


відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки.

9. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням про-позицій щодо залучення співви-конавців).

Перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів.

10. Способи поводження з побутовими відходами, яким на-дається перевага, у порядку спадання: 

- повторне використання, викорис-тання як вторинної сировини;

- отримання електричної чи теплової енергії;

- захоронення твердих побутових відходів.

Перевага надається учасникові, що здійснює поводження з твердими побутовими відходами способом, який зазначено у графі «Ква-ліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, із більшою кількістю  побутових відходів.


4. Характеристика території де повинні надаватися послуги зі збирання та вивезення побутових відходів


Назва об'єкта утворення побутових відходів

Одиниці виміру

Чисельність

1

2

3

4

1.

Житлові будинки                                                1.1.

Багатоквартирні житлові будинки:                               
загальна кількість будинків                           

од.

2718


загальна кількість мешканців багатоквартирних житлових будинків

люд.

311683


Характеристика залежно від наявності видів благоустрою:

   


впорядковане житло

од.

2472


кількість мешканців, які проживають у впорядкованому житлі

люд.

309240


невпорядковане житло

од.

246


кількість мешканців, які проживають у невпорядкованому житлі

люд.

2443


будинки з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами

од.

660


кількість мешканців будинків з п'ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами

люд.

135200

 

будинки, де створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

од.

413


кількість мешканців будинків, де створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

люд.

63585

1

2

3

4


житлово-будівельні кооперативи

од.

159


кількість мешканців  житлово-будівельних кооперативів

люд.

36527


молодіжні комплекси

од.

   -


кількість мешканців молодіжних комплексів

люд.

  -


будинки, що належать до відомчого житлового фонду

од.

51


кількість мешканців будинків, що належать до відомчого житлового фонду

люд.

6531


гуртожитки

од.

16


кількість мешканців гуртожитків

люд.

2974


будинки, що є об'єктами будівництва відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»   

од.

   -

1.2.

Одноквартирні житлові будинки:  
загальна кількість будинків                           

од.

46738


кількість мешканців таких будинків                    

люд.

159285


кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

од.

26000


кількість мешканців, які проживають у будинках, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах                          

люд.

48299

2.

Підприємства, установи та організації:
Загальна кількість підприємств, установ та організацій:

од.

11155


бюджетні

од.

322

 

інші споживачі

од.

1809

3.

Контейнери:
загальна кількість

од.

3804


металеві 0,75 м3

од.

2616


металеві  та пластикові 1,1 м3

од.

1105


євроконтейнери для роздільного збору ТПВ

од.

83


характеристика під'їзних шляхів                       

облаштовані

4.

Середня відстань до об'єктів поводження з відходами

км

3

5.

Видалені відходи розміщуються на полігоні ТПВ, який знаходиться за адресою:                   м. Маріуполь, пр. Єдності, 1

6.

Місцезнаходження житлових будинків, підприємств, організацій та установ

м. Маріуполь   (з урахуванням   сел. Сартана, сел. Старий Крим,                      сел. Талаківка та ін. населених пунктів підпорядкованих ММР)
 

Распечатать