Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Маріуполі

31.05.2017

Організатор конкурсу –  виконавчий комітет Маріупольської міської ради Донецької області, код ЄДРПОУ 33852448 (місце знаходження організатора конкурсу: Донецька обл., місто Маріуполь, пр. Миру, буд. 70).

Особа, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Шевчук О.Г. провідний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, секретар конкурсної комісії, телефон (0629) 40 47 29.

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до управління житлово-комунального господарства департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської  міської ради (вул. Митрополитська, 5, м. Маріуполь, відділ планово-контрольної роботи та реформування ЖКГ).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій. 

Критерій

Бали

Ціна послуги визначається відпо-відно до  переліку складових послуги з управління багатоквартирним бу-динком та з урахуванням винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу

Максимальна кількість балів – 50 балів.

 

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимальна кількість балів – 15 балів

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимальна кількість балів – 15 балів.

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з додатком 3 до Конкурсної документації.

Суб’єкт – учасник конкурсу (підприємство, ФОП, його філіал) повинен бути зареєстрований як суб’єкт господарювання  в м. Маріуполі.

Не може бути подано більш однієї пропозиції на один лот від учасників конкурсу, де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа.

У разі, якщо на один лот подано більш однієї пропозиції від учасників де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа, розглядається пропозиція, яка була надана першою.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції  для їх оцінювання:

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2, та інше);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

- оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління багатоквартирними будинками;

- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал банківської гарантії на користь учасника конкурсу на суму не менш 0,5 млн. грн. (або в межах місячного нарахування плати за управління по об’єктам конкурсу (лотам), на які претендує учасник конкурсу) в якості забезпечення виконання зобов’язань учасника конкурсу за договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;  

- оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, згідно з  додатком 4 до Конкурсної документації;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

- оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал, згідно з додатком 5 до Конкурсної документації;

- конкурсна пропозиція по обраному лоту надається відповідно до додатку 6 до Конкурсної документації.

- розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 7 до Конкурсної документації;

- з метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки заробітної плати технічного персоналу, що бере участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електро-монтерів, тощо, з врахуванням рівня мінімальної заробітної плати), розшифровки вартості матеріальних витрат на одного робітника, плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватись на діючих тарифах на електроенергію) та документальне підтвердження вартості інших витрат.

- пропозицію щодо цін на послугу з управління багатоквартирним будинком по кожному будинку в лоті окремо в електронному вигляді (на час розкриття конвертів) у вигляді бази Excel;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

У разі впровадження у м. Маріуполі загальноміського програмного забезпечення щодо ведення обліку, документообігу для підприємств, організацій, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками, учасник конкурсу має користуватися зазначеним програмним забезпеченням.

Учасник конкурсу повинен мати технічні та фінансові можливості щодо забезпечення:

функціонування свого інтернет-сайту з  онлайн сервісом для споживачів «Особовий кабінет», який дає можливість споживачу отримати наступну інформацію: стан оплати, баланс особового рахунку; перелік послуг, що надаються з вказанням вартості кожної складової послуги; інформацію про результати окремого щомісячного обліку доходів та витрат на послуги, пов'язаних з обслуговуванням кожного будинку та  його прибудинкової території, які виконуються власними силами та підрядним способом з кожної складової тарифу окремо; можливість зворотного зв’язку; у разі виникнення аварійних ситуацій контактні телефони диспетчерів (у тому числі цілодобова співпраця із службою 15-55) та інше;

іміджевого супроводження при наданні послуг з управління будинками (логотип, брендірований спецодяг та інше);

майбутньої організації комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання, у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника. 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою за адресою: Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Митрополитська, буд. 5, департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради .

Кінцевий строк подачі документів:  до 10.07.2017  до 16.00.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Департамент розвитку житлово-комунально Маріупольської міської ради,  Донецька область,  місто Маріуполь,  вул. Митрополитська, буд. 5, кабінет 201 (поверх 2) 11.07.2017 о 10:00.


Перелік та технічна характеристика багатоквартирного будинку

Організатор конкурсу –  виконавчий комітет Маріупольської міської ради Донецької області, код ЄДРПОУ 33852448 (місце знаходження організатора конкурсу: Донецька обл., місто Маріуполь, пр. Миру, буд. 70).

Особа, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Шевчук О.Г. провідний спеціаліст управління житлово-комунального господарства департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, секретар конкурсної комісії, телефон (0629) 40 47 29.

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до управління житлово-комунального господарства департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської  міської ради (вул. Митрополитська, 5, м. Маріуполь, відділ планово-контрольної роботи та реформування ЖКГ).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

 

Критерій

Бали

Ціна послуги визначається відпо-відно до  переліку складових послуги з управління багатоквартирним бу-динком та з урахуванням винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу

Максимальна кількість балів – 50 балів.

 

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимальна кількість балів – 15 балів

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимальна кількість балів – 15 балів.

 

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимальна кількість балів – 10 балів.

 

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

 

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно з додатком 3 до Конкурсної документації.

Суб’єкт – учасник конкурсу (підприємство, ФОП, його філіал) повинен бути зареєстрований як суб’єкт господарювання  в м. Маріуполі.

Не може бути подано більш однієї пропозиції на один лот від учасників конкурсу, де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа.

У разі, якщо на один лот подано більш однієї пропозиції від учасників де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа, розглядається пропозиція, яка була надана першою.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції  для їх оцінювання:

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2, та інше);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

- засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

- оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління багатоквартирними будинками;

- оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал банківської гарантії на користь учасника конкурсу на суму не менш                          0,5 млн. грн. (або в межах місячного нарахування плати за управління по об’єктам конкурсу (лотам), на які претендує учасник конкурсу) в якості забезпечення виконання зобов’язань учасника конкурсу за договорами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;  

- оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, згідно з  додатком 4 до Конкурсної документації;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

- оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал, згідно з додатком 5 до Конкурсної документації;

- конкурсна пропозиція по обраному лоту надається відповідно до додатку 6 до Конкурсної документації.

- розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 7 до Конкурсної документації;

- з метою можливості коригування ціни послуги з управління у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати, інфляцією, зміною тарифів на електроенергію, учасники мають надати у складі розрахунків ціни послуги з управління на кожний будинок обґрунтовані розрахунки заробітної плати технічного персоналу, що бере участь у наданні послуг (робітників з прибирання, слюсарів-сантехників, електрогазозварювальників, електро-монтерів, тощо, з врахуванням рівня мінімальної заробітної плати), розшифровки вартості матеріальних витрат на одного робітника, плановий розрахунок витрат на оплату послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку (що має базуватись на діючих тарифах на електроенергію) та документальне підтвердження вартості інших витрат.

- пропозицію щодо цін на послугу з управління багатоквартирним будинком по кожному будинку в лоті окремо в електронному вигляді (на час розкриття конвертів) у вигляді бази Excel;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

У разі впровадження у м. Маріуполі загальноміського програмного забезпечення щодо ведення обліку, документообігу для підприємств, організацій, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками, учасник конкурсу має користуватися зазначеним програмним забезпеченням.

Учасник конкурсу повинен мати технічні та фінансові можливості щодо забезпечення:

функціонування свого інтернет-сайту з  онлайн сервісом для споживачів «Особовий кабінет», який дає можливість споживачу отримати наступну інформацію: стан оплати, баланс особового рахунку; перелік послуг, що надаються з вказанням вартості кожної складової послуги; інформацію про результати окремого щомісячного обліку доходів та витрат на послуги, пов'язаних з обслуговуванням кожного будинку та  його прибудинкової території, які виконуються власними силами та підрядним способом з кожної складової тарифу окремо; можливість зворотного зв’язку; у разі виникнення аварійних ситуацій контактні телефони диспетчерів (у тому числі цілодобова співпраця із службою 15-55) та інше;

іміджевого супроводження при наданні послуг з управління будинками (логотип, брендірований спецодяг та інше);

майбутньої організації комунікацій із споживачами послуг: створення фронт-офісу для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання, у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника.

 

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 

Конкурсна пропозиція подається секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу/ надсилається поштою за адресою: Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Митрополитська, буд. 5, департамент розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради .

Кінцевий строк подачі документів:  до 10.07.2017  до 16.00.

 

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

 

Департамент розвитку житлово-комунально Маріупольської міської ради,  Донецька область,  місто Маріуполь,  вул. Митрополитська, буд. 5,  кабінет 201 (поверх 2)  о 10:00.

Распечатать