Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Инспекция городского совета по благоустройств г. Мариуполя

Прізвище, імя,по-батькові

Керівник

Адреса

та телефони

МАРЧУК

Сергій Олексійович

Начальник інспекції

52-98-79

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

ОРЕЛ

Наталя Анатоліївна

секретар керівника

52-98-79

blagoustr@mariupolrada.gov.ua


СТРУКТУРА ІНСПЕКЦІЇ МІСЬКОЇ РАДИ З БЛАГОУСТРОЮ М.МАРІУПОЛЯ

Відділ по роботі зі зверненнями громадян

Прізвище, імя,по-батькові

Посада

Адреса

та телефони

ЦОЛОЛО

Сергій Іванович

Начальник відділу

52-98-04

sergey.tsololo@mariupolrada.gov.ua

Оліферчик

Сергій Степанович

головний спеціаліст

52-98-04

sergey.oliferchik@mariupolrada.gov.ua

Демченко

Лариса Анатоліївна

інспектор з благоустрою

52-98-04

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Яцко

Тетяна Анатоліївна

інспектор з благоустрою

52-98-04

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Відділ контролю за санітарним станом території міста та утриманням житлового фонду

Прізвище, імя,по-батькові

Посада

Адреса

та телефони

НЕКРАШЕВИЧ

Олександр Федорович

Начальник відділу

52-86-41

aleksandr.nekrashevich@mariupolrada.gov.ua

Батаргіна

Ірина Петрівна

головний спеціаліст

22-21-63

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Шурховецька

Вікторія Аркадіївна

головний спеціаліст

 

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Васєва Тетяна Анатоліївна

головний спеціаліст

 

 

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Тереник

Олена Анатоліївна

головний спеціаліст

52-86-41

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Бистрова

Людмила

Олексіївна

інспектор з благоустрою

 

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

 

Гапонова

Тетяна Іванівна

інспектор з благоустрою

52-86-41

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

 

Єварлак

Сергій Дмитрович

інспектор з благоустрою

 

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Лук'янова Ірина Дмитрівна

інспектор з благоустрою

52-86-41

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Костіна

Наталя Вячеславівна

інспектор з благоустрою

22-21-63

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Кузьмичова

Людмила Григорівна

інспектор з благоустрою

22-21-63

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Силка

Микола Вікторович

інспектор з благоустрою

52-86-41

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Смєхнов

Віталій Олександрович

інспектор з благоустрою

52-86-41

blagoustr@mariupolrada.gov.ua

Сторчева Алла Михайлівна

головний спеціаліст-бухгалтер

52-98-79

alla.storchevaja@mariupolrada.gov.ua

Самойленко

Наталя Сергіївна

головний спеціаліст-юрисконсульт

52-98-79

natalya.samoylenko@mariupolrada.gov.ua

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ІНСПЕКЦІЇ

Контроль за станом благоустрою м.Маріуполя.

Контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Маріуполя.

Контроль за дотриманням Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на території м.Маріуполя.

Контроль за дотриманням правил користування житловими приміщеннями та правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій.

Притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

Профілактика запобігання правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів. 

Основными заданиями инспекции являются:
- контроль за состоянием благоустройства г. Мариуполя;
- контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Мариуполя;
- контроль за соблюдением Положения о порядке размещения специальных конструкций внешней рекламы и элементов внешнего художественного оформления на территории г. Мариуполя;
- контроль за соблюдением правил пользования жилыми помещениями и правилами содержания жилых домов и придомовой территории.
- составление протоколов об административном правонарушении нарушении законодательства в сфере благоустройства населённых пунктов для привлечения виновных к административной ответственности.
В состав инспекции городского совета по благоустройству   г. Мариуполя входит два отдела: отдел контроля за санитарным состоянием территории и содержанием жилого фонда, отдел контроля за благоустройством территории города и размещением специальных конструкций внешней рекламы.
Должностными лицами инспекции городского совета постоянно проводятся рейды и проверки территорий и объектов благоустройства г. Мариуполя относительно их благоустройства, соблюдения Правил благоустройства  территории города Мариуполя.


Основные направления работы отделов, входящих в состав инспекции городского совета по благоустройству г. Мариуполя

Основными заданиями отдела контроля за санитарным состоянием территории города и содержанием жилого фонда являются:

- контроль за санитарным состоянием территории г. Мариуполя;

- контроль за соблюдением Правил пользования помещениями жилых домов, Правил содержания жилых домов и придомовых территорий;

- проведение рейдов и проверок по соблюдению Правил благоустройства территории города Мариуполя;

- составление протоколов об административных правонарушениях по ст. 150, 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Основными заданиями отдела за благоустройством территории города и размещением специальных конструкций внешней рекламы являются:

- контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города Мариуполя;

- контроль за соблюдение Положения о порядке размещения специальных конструкций внешней рекламы и элементов внешнего художественного оформления на территории г. Мариуполя;

- проведение рейдов и проверок по соблюдению Правил благоустройства территории города Мариуполя;

- составление протоколов об административных правонарушениях по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Звіт за 1 квартал 2017

Информация о работе за 1 полугодие 2016 года


Информация о работе инспекции городского совета по благоустройству г. Мариуполя за 2013 год

За 12 месяцев 2013 года инспекцией составлено 2639 протоколов об административных правонарушениях, в том числе:

- за нарушение норм статьи 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях – 458 протоколов;

- за нарушение норм статьи 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях – 2181 протоколов.

Все протоколы были переданы на рассмотрение административной комиссии по месту проживания правонарушителей.

В инспекции городского совета по благоустройству г. Мариуполя на постоянном контроле находятся следующие вопросы:

- наличие открытых колодцев, а  также принятие мер по их закрытию. В 2013 году приняты меры по закрытию 266 колодцев.

- выявление и ликвидация стихийных свалок. В 2013 году работниками инспекции предприняты меры по ликвидации 668 стихийных свалок.

- восстановление территорий после проведения работ по временному нарушению благоустройства. В 2013 было выявлено 1237 мест с невосстановленным благоустройством, что на 45 меньше чем в 2012 году.

- содержание специальных конструкций внешней рекламы. За ненадлежащее состояние специальных конструкций внешней рекламы в 2013 году работниками инспекции было составлено 38 протоколов, а также за самовольное размещение специальных конструкций внешней рекламы – 2 протокола об административном правонарушении.

Все выявленные правонарушения в сфере благоустройства города Мариуполя остаются на контроле в инспекции городского совета по благоустройству г. Мариуполя до полного их устранения.

На постоянном контроле в инспекции городского совета по благоустройству   г. Мариуполя находится работа с обращениями граждан. За 2013 год в инспекцию поступило 459 обращений, из них 454 обращений удовлетворено, 5 находится в работе.

Начальником инспекции городского совета проводится личный прием граждан каждый понедельник: 1,3 понедельник месяца с 10.00 до 14.00; 2,4,5 понедельник месяца – с 14.00 до 17.00.

В инспекции городского совета по благоустройству г. Мариуполя в четвертую пятницу месяца с 14.00 до 16.00 осуществляется дежурство на «телефоне доверия» (т. 52-86-41)


 

Распечатать