Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Обжалование решений, действий или бездеятельности распорядителей информации

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Витяг з Закону України «Про доступ до публічної інформації»


Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядників інформації
1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або
суду.
2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати
інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
3. Оскарження  рішень, дій чи бездіяльності  розпорядників
інформації до суду   здійснюється відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).
Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства
про доступ до публічної інформації
1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до
публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких
порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації  відповідно  до статті 15 цього
Закону;
5) надання  або  оприлюднення  недостовірної,  неточної   або
неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з
обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи
документів.
2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси
порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування
матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Распечатать