Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Увага для єдиного внеску

Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі повідомляє, що Постановою правління ПФУ № 18-1 від 23.06.2011 року були затверджені Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Згідно якої звітність за серпень 2011 року буде надаватися на нових бланках.
Доводимо до Вашої уваги основні зміни до Порядку:
- доповнити розділ новим пунктом 3.7 такого змісту:
“3.7. У разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою, у тому числі із фізичною особою, яка обрала спрощену систему оподаткування, або членом сім’ї, який бере участь у провадженні підприємницької діяльності, страхувальники, зазначені в пунктах 3.1 та 3.2 цього розділу, обов’язково  подають звіт протягом двох робочих днів після настання страхового випадку стосовно таких осіб.
Звіт подається за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку”.
- У розділі IV:
пункт  4.8 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
“особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку  до досягнення нею шестирічного віку;
особі надано відпустку по вагітності і пологах;”.
У зв’язку з цим абзац п’ятий  вважати абзацом сьомим;
пункт 4.9 після абзацу п’ятнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
“6 – сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення)   або   які  підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;
9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення)   або   які  підтверджують  нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку  при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.”.
- пункт 4.14 викласти в такій редакції:
“4.14. Особи, які зазначені в пункті 3.3 розділу III цього Порядку, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 1 додатка 6 до цього Порядку про суми добровільних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”;
доповнити новими пунктами 4.15, 4.16 та 4.17 такого змісту:
“4.15. Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була  не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду самі за себе звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 до цього Порядку про суми такої доплати.
4.16. ФО - підприємці, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням – розрахунком, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.
4.17. Особи, які зазначені в пунктах 3.1 та 3.2 розділу III цього Порядку, формують і подають до органів Пенсійного фонду відомості згідно з таблицею додатка 7 до цього Порядку, де зазначається розрахунковий період, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку страхових виплат.”.
- у пункті 5.6 слово “початкова” замінити словом “додаткова”;
пункт 5.8 викласти в такій редакції:
“У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусом  - скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти)”.

  • Додатки 1, 2, 4-6 викласти у новій редакції.

Також змінені деякі коди категорій застрахованих осіб, зокрема:
32 - працюючі інваліди на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”,  “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР;
33 - Непрацюючі працездатні особи,  які здійснюють догляд  за інвалідом І групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;
34 - Непрацюючі працездатні  особи, які здійснюють догляд  за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;
         35 - Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування та здійснюють доплату суми єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування згідно з повідомлення – розрахунку.
У Таблиці 5  «Відомості про трудові відносини осіб» Додатку 4 додано колонку «Категорія особи» - 1 – наймані працівники (трудова книжка); 2 – наймані працівники (без трудової книжки); 3 – особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру; 4 – особи,  яким  надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку  до досягнення нею шестирічного віку; 5 – особи, яким  надано відпустку  по вагітності і пологах.
У Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку 4 додано колонки -  Кількість календарних днів  тимчасової непрацездатності та Кількість календарних  днів без збереження заробітної плати.
До таблиць Додатку 5 «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» додано колонки - Кількість днів  тимчасової непрацездатності та Кількість днів  відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

За довідками  звертатися за телефонами:
відділ персоніфікованого обліку 53-29-69; 40-41-52; 52-95-91.
відділ надходження платежів 34-83-38; 52-90-86; 40-41-53.
Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м.Маріуполя.

Распечатать